demència-Alzheimer-cuidadors

Intervenim principalment en els següents casos:

– Alzheimer i altres demències
– Parkinson i altres alteracions neurològiques
– Trastorns de l’estat d’ànim (trastorns depressius, adaptatius i altres)
– Trastorns d’ansietat: fòbies, estrès, ansietat
– Trastorns del son

Facebook
Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram