Centre de Dia Vincles contempla 210m2 d’espais adaptats per a gent gran amb dependència.

Els espais s’han dissenyat tenint en compte tant les dificultats de mobilitat com la desorientació secundària a un procés de deteriorament cognitiu.

Està dotat de terra anti-lliscant per a prevenció de caigudes. Sense barreres arquitectòniques.