Tasques assistencials

– Cures en cas d’existir úlceres.
– Ajuda en la deambulació i mobilització a l’interior del centre.
– Preparació de menjars i ajuda en l’alimentació.
– Seguiment sanitari.
– Control i recordatori dels tractaments pautats pels metges.
– Administració de la medicació.
– Vigilància i control de constants vitals.
– Hidratació corporal.
– Higiene bucal (manteniment de pròtesi i neteja bucal).

Servei de menjador

Oferim esmorzar, dinar i berenar.

Dietistes i nutricionistes experts elaboren un pla de menús complet, variat, equilibrat i adaptat a cada usuari. Seleccionen productes de primera qualitat, creant cuina tradicional, sense conservants ni colorants.

Disposem de menús per a dietes especials (diabètics, sense gluten, baixa en greixos, baixa en sal, de fàcil deglució, etc.)

Intervenció psicològica

– Avaluació integral de l’usuari, intervenció i seguiment.
– Avaluació i orientació diagnòstica en demències i altres alteracions neurològiques i psiquiàtriques.
– Orientació, assessorament, formació i suport als usuaris del centre i als seus familiars
– Intervenció en alteracions de conducta.
– Elaboració del dol i re-adaptació a les situacions presents.

Fisioteràpia y teràpia ocupacional

– Revisió periòdica de l’estat funcional de les persones usuàries + avaluació dels objectius i dels tractaments aplicats.
– Valoració i proposta de la necessitat d’ajudes tècniques.
– Manteniment de l’aparell múscul–esquelètic, respiratori i nerviós dels usuaris, intentant preservar la seva funcionalitat a través de tractament individual i grupal.
– Manteniment i potenciació les activitats de la vida diària.
– Programes específics de psicoestimulació cognitiva adaptats a les patologies i nivell cognitiu de cada usuari, dirigits a exercitar, mantenir o millorar les capacitats cognitives.

Educació social i animació socio-cultural

– Programa anual d’activitats socioculturals i educatives d’acord amb els objectius generals del centre, i el Pla individual d’atenció interdisciplinària (PIAI).
– Estimulació de les relacions socials. Disminució de l’aïllament.
– Promoció d’activitats que fomenten l’autoestima i l’adaptació a les noves situacions.

Serveis complementaris

– Podologia.
– Perruqueria
– Atenció psicològica individualitzada.
– Atenció domiciliària.