centre de dia vincles-serveis

Centre de dia

Centre de Dia Vincles és un servei d’acolliment diürn que s’adreça a persones en situació de dependència, les quals necessiten organització, supervisió i assistència en les activitats de la vida diària.

Constitueix una alternativa a l’internament residencial de la persona gran. Pot ser un servei de caràcter temporal o permanent.

centre de dia vincles-activitats

Tallers de memòria

L’envelliment normal es caracteritza pel declivi d’algunes funcions cognitives com la memòria, les funcions executives i la velocitat de processament, mentre que altres capacitats com el llenguatge o el nivell de coneixement general, es mantenen intactes i poden fins i tot millorar amb el pas els anys.

Aquesta opció contempla l’assistència exclusivament a tallers de memòria, sense serveis assistencials o altres activitats que realitza el centre de dia.

És una opció per a persones autònomes sense deteriorament o amb un deteriorament cognitiu molt lleu.

tallers de memoria
estimulacio-cognitiva-individualitzada

Estimulació cognitiva individualitzada

Treball escrit i oral individual a través d’exercicis cognitius adaptats a les motivacions,  preferències i habilitats cognitives de la persona.

Durada d’ 1 hora/sessió. Freqüència i horari a determinar amb la persona interessada.

Es realitza a domicili o al centre de dia.

Preu: 25€/ hora al centre de dia o 40€/ hora a domicili.

Facebook
Twitter
LinkedIn
Instagram